PSIHOLOĢIJA: Organizācijas kultūras saistība ar uzņēmuma efektivitāti

Latvijā ar katru gadu aizvien vairāk tiek sakārtota uzņēmējdarbības vide, tiek pieņemti aizvien jauni un jauni likumi, kuru uzdevums ir reglamentēt “spēles noteikumus” brīvajā tirgū. Ir spilgti vērojama konkurences priekšrocību izlīdzināšanās tendence, Latvijā nav izteiktu monopoluzņēmumu (izņemot dažus, kuru statuss pēdējā laikā arī mainās), kuru pastāvēšanai ir pietiekami būt par kāda resursa monopolīpašnieku.

Jums ir jāreģistrējas, lai lasītu visu rakstu...

Izvēlieties valodu